Transcraniële fotobiomodulatietherapie (t-PBM) voor depressie- en angstsymptomen (Engelstalige video).

Transcraniële fotobiomodulatietherapie (t-PBM) heeft aangetoond depressie- en angstsymptomen gunstig en veilig en met goede verdraagbaarheid te minimaliseren en op basis van meerdere empirisch afgeleide impactmechanismen.

Meerdere onderzoeken hebben locale en globaal hypometabolisme gemeld bij depressieve stoornissen (MDD), die (zowel causaal als consequent) verband kunnen houden met de neurobiologie van stemmingsstoornissen. Positronemissietomografieonderzoeken hebben afwijkingen aangetoond in de glucoseconsumptie en in de bloedstroom in verschillende hersengebieden van proefpersonen met ernstige depressie. Bovendien lijken metabole afwijkingen in het anterieure cingulaat, het amygdala-hippocampus-complex, de dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) en de inferieure pariëtale cortex te verbeteren na behandeling met antidepressiva of na herstel.

Transcraniële fotobiomodulatie (t-PBM) met nabij-infraroodstraling (NIR) is naar voren gekomen als een antidepressieve behandeling in zowel diermodellen als studies bij mensen. t-PBM bestaat uit het leveren van NIR (of rood licht) aan de hoofdhuid van de patiënt, dat de schedel binnendringt en de functie van de aangrenzende corticale gebieden van de hersenen moduleert.

t-PBM met rood licht en/of NIR lijkt het hersenmetabolisme te verhogen (door het cytochroom C-oxidase in de mitochondriën te activeren), de neuroplasticiteit te vergroten en endogene opioïden te moduleren, terwijl het ontstekingen en oxidatieve stress vermindert. t-PBM dringt diep door in de hersenschors, moduleert de corticale prikkelbaarheid en verbetert de cerebrale perfusie en oxygenatie.

Studies hebben gesuggereerd dat het de cognitie aanzienlijk kan verbeteren bij gezonde proefpersonen en bij proefpersonen met traumatisch hersenletsel. De veiligheid van t-PBM is onderzocht in een steekproef van 1410 patiënten met een beroerte, zonder significante verschillen in het aantal bijwerkingen tussen t-PBM en schijnblootstelling.

Ongecontroleerde onderzoeken suggereren een antidepressief effect van t-PBM bij personen die lijden aan een depressieve stoornis. Een casus over het gebruik van t-PBM voor de behandeling van depressieve stoornis werd gepresenteerd, met bespreking van bewijs uit een recente klinische proef.

Transcraniële fotobiomodulatie verbetert de ATP-biosynthese, reguleert mitochondriale homeostase en vergemakkelijkt neurogenese en/of neuroplasticiteit.

Behandeling bij Light Care

Een behandelsessie duurt 45 a 60 minuten en bestaat uit:

  • Transcraniële fotobiomodulatie met onze Brain Care-helm. Dit apparaat heeft een golflengte van 810 nm. Met behulp van onze unieke, wetenschappelijk bewezen, energie- en frequentie-instellingen.

Behandelschema:

  • 2 x per week, langdurige behandelingen.

Voor meer informatie en boekingen:

0488 428 609 of mail@lightcare.be