De term “cognitieve verbetering” verwijst in het algemeen naar verbeteringen die boven of buiten het “typische” of “normale” zijn aangebracht op gebieden van cognitief functioneren zoals aandacht, geheugen, verwerkingssnelheid en leren.

In een steeds complexere samenleving neemt de vraag naar cognitief functioneren gestaag toe. In de afgelopen jaren zijn er talloze strategieën voorgesteld om de hersenfunctie te vergroten. Bewijs voor hun werkzaamheid en bijwerkingen heeft geleid tot discussies over ethische, maatschappelijke en medische implicaties.

In het publieke debat wordt cognitieve verbetering vaak gezien als een monolithisch fenomeen. Bij nader inzien blijkt cognitieve verbetering echter een veelzijdig concept te zijn: er is niet één cognitieve versterker die de hersenfunctie op zich verbetert, maar een grote verscheidenheid aan interventies die kunnen worden geclusterd in biochemische, fysieke en gedragsverbeteringsstrategieën.

Het dagelijkse leven in een informatiemaatschappij en een postindustriële economie vereist cognitieve vaardigheden die moeten worden verworven door middel van langzame, inspannende en dure onderwijs- en opleidingsprocessen. Evenzo kunnen deze vaardigheden achterhaald raken naarmate de wereld steeds sneller verandert of verloren gaan door verouderingsprocessen.

Mensen verschillen ook in hun mentale vermogens, waardoor ze bepaalde vaardigheden sneller of langzamer kunnen verwerven, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de levensresultaten. Strategieën om het verwerven en onderhouden van cognitieve vaardigheden te verbeteren, worden dus steeds belangrijker op zowel individueel als maatschappelijk niveau.

Deze uitdagingen van onze tijd hebben de verkenning van strategieën bevorderd om de menselijke hersenfunctie te verbeteren. Hoewel mensen sinds onheuglijke tijden hebben geprobeerd hun prestaties te verbeteren, is het huidige tijdperk uniek omdat niet alleen de uitdagingen snel groeien, maar dat geldt ook voor technologieën die beloven om ze het hoofd te bieden.

Net als de hackcultuur op het gebied van computersoftware en -hardware, experimenteert een toenemend aantal individuen met strategieën om op creatieve wijze de natuurlijke beperkingen van de menselijke cognitieve capaciteit te overwinnen, met andere woorden, om de hersenfunctie te hacken. Deze ontwikkeling heeft geleid tot zowel enthousiasme als angst, aangezien waarnemers sterk verschillende intuïties hebben over de haalbaarheid, het nut, de risico’s en de uiteindelijke impact van verbeteringstechnologieën op de wereld.

Hieronder het abstract van een studie uit 2016:

“Cognitive enhancement by transcranial laser stimulation and acute aerobic exercise”, Jungyun Hwang, Darla M Castelli, F Gonzalez-Lima.

This is the first randomized, controlled study comparing the cognitive effects of transcranial laser stimulation and acute aerobic exercise on the same cognitive tasks. We examined whether transcranial infrared laser stimulation of the prefrontal cortex, acute high-intensity aerobic exercise, or the combination may enhance performance in sustained attention and working memory tasks.

Sixty healthy young adults were randomly assigned to one of the following four treatments: (1) low-level laser therapy (LLLT) with infrared laser to two forehead sites while seated; (2) acute exercise (EX) of high-intensity (total 20 min, with 10-min treadmill running at 85-90 % VO2max); (3) combined treatment (LLLT + EX); or (4) sham control (CON).

Participants were tested for prefrontal measures of sustained attention with the psychomotor vigilance task (PVT) and working memory with the delayed match-to-sample task (DMS) before and after the treatments.

As compared to CON, both LLLT and EX reduced reaction time in the PVT [F(1.56) = 4.134, p = 0.01, η (2) = 0.181] and increased the number of correct responses in the DMS [F(1.56) = 4.690, p = 0.005, η (2) = 0.201], demonstrating a significant enhancing effect of LLLT and EX on cognitive performance. LLLT + EX effects were similar but showed no significantly greater improvement on PVT and DMS than LLLT or EX alone.

The transcranial infrared laser stimulation and acute aerobic exercise treatments were similarly effective for cognitive enhancement, suggesting that they augment prefrontal cognitive functions similarly.

Behandeling bij Light Care voor cognitieve verbetering

Een behandelsessie duurt 45 minuten en bestaat uit:

  • Transcraniële fotobiomodulatie met onze Brain Care-helm. Dit apparaat heeft een golflengte van 810 nm. Met behulp van onze unieke, wetenschappelijk bewezen, energie- en frequentie-instellingen.

Behandelschema:

  • 1 tot 2 keer per week doorlopend indien nodig.

Voor meer informatie en boekingen:

0488 428 609 of mail@lightcare.be

Behandeling bij Light Care voor leer- en examenvoorbereiding

Een behandelsessie duurt 45 minuten en bestaat uit:

  • Transcraniële fotobiomodulatie met onze Brain Care-helm. Dit apparaat heeft een golflengte van 810 nm. Met behulp van onze unieke, wetenschappelijk bewezen, energie- en frequentie-instellingen.

Behandelschema:

  • 3 keer per week, vanaf 2 weken voor de examens. Laatste behandeling de dag voor het eindexamen.

Voor meer informatie en boekingen:

0488 428 609 of mail@lightcare.be