Welkom bij Light Care

We gebruiken lasers en LED-apparaten om een scala aan hersenaandoeningen en trauma’s te behandelen, zoals de ziekte van Alzheimer, dementie, de ziekte van Parkinson en autisme.

Daarnaast bieden we ook behandelingen voor pijnbeheer (acuut en chronisch) en wondgenezing.

Fotobiomodulatie (PBM) is de term die wordt gebruikt om het gebruik van rood of nabij-infrarood licht te beschrijven voor het stimuleren, genezen, regenereren en beschermen van weefsel dat verwond, aan het degenereren is of anderszins dreigt af te sterven.

Fotobiomodulatie is een medicijnvrije behandeling zonder allergische reacties. Het is veilig voor zowel mensen als dieren van alle leeftijden, met vrijwel geen contra-indicaties of bijwerkingen.